Reklamna ponuda

Led display

Osim izuzetno prometne lokacije svojstvo koje ga izdvaja i čini jedinstvenim u našoj ponudi jeste i video reklama.

Na istoj oglasnoj površini, u unapred određenom vremenskom intervalu, smenjuju se sukcesivno reklamne poruke čime se dodatno privlači pažnja prolaznika.

download brochures