Reklamna ponuda

Bilboard

Billboardi su ekonomični mediji koji postižu značajan učinak, naročito u kombinaciji sa drugim tipovima reklama u ponudi Mediteran reklama. 

Billboard je medij koji može da zadovolji najveći dio potreba za outdoor oglašavanjem. Klasični reklamni panoi pogodni za kampanje velikog obima. 

Oglasavanje na billboard mediima pored brojnih mogucnosti za aplikaciju reklamne poruke pruza mogucnost da pravilnim media planiranjem svojom kampanjom postignete maksimalnu teritorijalnu pokrivenost. Koriscenje billboarda u kampanjama ima drugaciji znacaj na oglasavanje u odnosu na stampana izdanja I TV reklame, jer ne zahteva nikakvo dodatno angazovanje.

Billboard je medij koji jednostavno privlaci paznju, ne moze se zaobici, a samim tim reklamna poruka na njima se vidja svuda svakodnevno I neprekidno.

 

download brochures