Objavljeno (20-Apr-2022)

Nikola Kažanegra imenovan za v.d. direktora Mediteran reklama.

Nikola Kažanegra imenovan za v.d. direktora Mediteran reklama.

Nikola Kažanegra imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora "Mediteran reklama"

Nikola Kažanegra, rodjen je 01.09.1995 godine. Završio je fakultet za turistički i hotelijerski medžment u Beogradu u periodu od 2014 do 2018. Radio je u Turističkoj organizaciji Budve - sektor marketing kao i u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne gore kao asistent za odnose s javnošću u kabinetu direktora.

Učestvovao je na seminarima u okviru GEF/UNEP. „Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalih eko sistema u obalnom području Crne Gore“, koji su realizovali od strane Ministrstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.