Objavljeno (24-Aug-2023)

Postavljen novi reklamni objekat u ul. Žrtava Fašizma

Postavljen novi reklamni objekat u ul. Žrtava Fašizma

"Mediteran reklame" d.o.o. Budva započele realizaciju kupovine novih reklamnih objekata sa fundiranim postoljem.

Uvažavajući naše stalne korisnike, kao i buduće, Društvo je započelo realizaciju postavljanja novih reklamnih objekata. Realizovano je postavljanje reklamnog objekta tipa bilbord na lokaciji Žrtava Fašizma, zaobilaznica (novi kružni tok), kao u i reklamnog objekta tipa citylight na lokaciji Mediteranska ul. U cilju osavremenjavanja reklamnog prostora na teritoriji opštine Budva, u planu je postavka modernog  reklamnog  objekata na potezu Glavnog bulevara, čime ćemo proširiti našu ponudu.