Javne nabavke

Mediteran reklame doo Budva, kao preduzeće čije je osnivač opština Budva, obveznik je Zakona o javnim nabavkama (Sl. list Crne Gore, broj 42/11).

Poslove javnih nabavki obavlja Službenik za javne nabavke koji posjeduje licencu za obavljanje tih poslova izdatu od strane Uprave za javne nabavke Crne Gore,kao i Certificate of attendance ISO 37100 Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije.

Shodno Zakonu, svi oglasi i tenderi (uključujući i međunarodne), kao i sva dokumentacija relevantna za postupak javnih nabavki objavljuje se na Portalu javnih nabavki Crne Gore.    

Mediteran Reklame DOO

  • PIB. 02380463
  • PDV. 81/31-00879-2
  • Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica 510-10316-35
  • NLB Montenegrobanka 530-7217-90
  • Hipotekarna banka AD Podgorica 520-2020-29
  • Komercijalna Banka AD Budva 525-6569-28