Objavljeno (10-May-2017)

Rađenović: Od 250 reklamnih objekata, samo tridesetak Mediteran reklama

Rađenović: Od 250 reklamnih objekata, samo tridesetak Mediteran reklama

Od oko 250 bilborda i siti lajt-ova koliko ih se nalazi na području budvanske opštine, prema riječima v.d. direktora Mediteran reklama Blaža Rađenovića, ovom preduzeću pripada tek tridesetak objekata.

 

„Samo mali dio reklamnih objektata koji danas postoje na teritoriji opštine Budva su u vlasništvu opštinskog preduzeća čija je djelatnost upravljanje reklamnim prostorom. Najveći problem je oko nadležnosti nad reklamama na putnom pravcu Jaz-Buljarica. Takse za njih ubira Direkcija za saobraćaj Crne Gore po osnovu zakona o putevima. Preduzeće je angažovalo geometre, jer smatramo da od oko 80 reklamnih objekata na tom potezu, značajan dio je u našoj nadležnosti“, kazao je Rađenović za Radio Budvu. 

On je istakao da će, nakon završetka geometarskih mjerenja, inicirati sastanak sa nadležnim iz Direkcije kako bi riješili problem.

Bilbordi na putnom pravcu prema Cetinju pripadaju privatnim firmama ili licima koji takse plaćaju Direkciji, tako da Mediteran reklame nemaju nadležnost da reaguju.

Mnogo više reda u reklamnom prostoru će, prema riječima Rađenovića, donijeti odluke o kojima bi lokalni parlament trebalo da se izjasni na narednoj sjednici.

„Završili smo Izmjene odluke o lokalnim komunalnim taksama na reklamnim objektima kojima je mnogo toga preciznije definisano. Reklame se više neće moći postavljati preko već postojećih na bilbordima i njegovim stopama, ispod brisača na automobilima, u poštanskim sandučićima, na zgradama bez saglasnosti stanara i slično. Ni u Starom gradu više neće biti moguće isticanje A tabli, komunalna policija će kažnjavati sve koji se toga ne budu pridržavali“, istakao je Rađenović.

izvor: Radio Budva