Objavljeno (11-Oct-2017)

Izmjena odluke o lokalnim komunalnim taksama

Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana 11. oktobra 2017.godine, donijela je odluku o izmjenama odluke o lokalnim komunalnim taksama