Objavljeno (25-Apr-2018)

LED displej

LED displej

Na raskrsnici Mediteranske i 22 Novembra - najprometnije zone u Budvi, preko puta terasa kafića Babalu i City od danas radi novi reklamni objekat u našoj ponudi - LED displej.

Cjenovnu politiku za reklamiranje na displeju možete pogledati OVDJE. 

- Preporučeno trajanje fajla je 8 sekundi
- Radi najboljeg efekta, preporučeno je da se sve vrste animacija i bilo kakvih tranzicija i pomeranja završe do treće sekunde nakon čega se nastavlja statično rešenje
- Dozvoljeni fomati fajla: .avi, .jpeg, .gif i .url - rezolucija fajla 480x288 pixel-a


Preporuke za izradu uspješnog dizajna

1. Kompozicija:
 - Sadržaj treba da bude jednostavan, uočljiv, čitak i kratak
 - Kako bi se potrošačima olakšalo razumjevanje i pamćenje poruke, bitno je istu formulisati u preporučena tri prioritetna reda - A, B, C.


A: Istaknuta fotografija, logo, usluga ili slika proizvoda
B: Dodatna informacija koja daje definiciju ili detalj koji podržava nivo A
C: Relevantna informacija koja posmatraču govori gdje, kako ili koga kontaktirati za informacije A i B

SLIKA 

2. Tipografija:
- Raspored i izgled slova, na digitalnim displejima preporučuju se krupni boldovani fontovi, jer su lakši za čitanje sa većih rastojanja.
- Preporučuje se upotreba velikih i malih slova, kako bi tekst bio još lakši za čitanje.
- Savjetuje se korišćenje prepoznatljivih fontova
- Više informacija treba pružiti u blokovima, pa tako npr. napraviti tri interesantna rješenja, trudeći se da broj riječi u rešenju bude što svedeniji.


3. Boja

- Najbolji efekat imaju jarke i zasićene boje.
- Kontrast pomaže posmatraču da uoči razliku između elemenata. Za najbolji učinak preporučuje se tonski kontrast umesto proste upotrebe različitih boja. Tonski kontrast se postiže odabirom boja sa različitim vrijednostima. Vrijednost se odnosi na to koliko je boja svijetla ili tamna. Npr. Žuta boja ima vrijednost vrlo svijetle sive. Purpurna je tamna boja čija je vrijednost jednaka vrijednosti crne. Stoga npr, korišćenje žute i purpurne (svijetle i tamne) obezbjeđuje dobar nivo tonskog kontrasta.