Objavljeno (01-Oct-2018)

Iz preduzeća Mediteran reklame zadovoljni poslovanjem nakon završene sezone

Iz preduzeća Mediteran reklame zadovoljni poslovanjem nakon završene sezone

U preduzćeu Mediteran reklame zadovljni su efektima poslovanja na kraju turističke sezone tokom koje je cijena usluga bila uvećana za 25 odsto.

Prema riječima direktora d.o.o. Mediteran reklame,Blaža Rađenovića prihod od naplate reklamne komunalne takse kao i prihod od izdavnja reklmanih objekata premašio je očekivani.

"Što se tiče ove godine poslovanje Mediteran reklama na osnovu prihoda od reklamene takse planiran je na 630 hiljada, ostvareno je blizu 700 hiljada što je za nekih 6 % više od planiranog. Pihod od izdavnja reklamnih objekata planiran je na 155 hiljada do danas je ostvareno 150 hiljada što je manje od planiranog ali očekujem da će do kraja godine premašiti tu cifru", kazao je Rađenović.

Kada su u pitanju troškovi oni neće prelaziti granicu planiranih istče on, a obim posla u sezoni je bio povećan kao i ccjenovnik uslga

"To su mjeseci jun, jul i avgust gdje se cijena uvećava za 25 odsto na osnovnu, koja je propisana odlukom Skupštine Opštine Budva", rekao je Rađenović.

U toku je donošenje Odluke o programu privremenog korištenja reklamnog prostora za period od 2018 do 2021. godine

 

"Izbrisane su neke lokacije fundiranih objekata u ulicama Slovenska obala i Mediteranska, kako bi uklanjanje bilborada, siti lajtova doveli u red te reklame. Ovim programom u saradnji sa Sekreterijatom za komunalano stambene djelatnosti, ucrtani su i objekti za slobodno plaketiranje", nagalsio je Rađenović.

Pored ovog slobodnog plaketiranja u saradnji sa Sekreterijatom imaće i turističke signalizacije. 

"Takođe značajno je najaviti i Odluku o izmjenama i dopunama reklamne komunalne takse. Ovom odlukom ukinuta je takozvana zimska tarifa od 50 eura po objektu što je veoma značajno za sve naše sugrađane i kompletnu privredu Opštine", istakao je Rađenović i dodao da vjeruje da će ove doluke biti u što skorijem roku usvojene od strane Skupštine Opštine Budva jer su veoma važne za naš grad.

 

izvor: rtvbudva