Objavljeno (26-Jan-2019)

15 Godina postojanja Mediteran reklama

15 Godina postojanja Mediteran reklama

Opštinsko preduzeće, dolaskom novog menadžmenta uspjelo je da se preporodi, postavljajući nove standarde u poslovanju: