Objavljeno (16-Nov-2017)

Novo u reklamnoj ponudi: Beklajt bilbordi i novi siti-lajtovi

Preduzeće za upravljanje reklamnim sadržajem Opštine Budva je zamijenilo 20 siti lajtova u kontakt zoni Starog grada modernim siti lajtovima sa LED osvetljenjem i promijenila cjelokupnu elektro - infrastrukturu.

Postojeće siti lajtove Preduzeće neće rashodovati, već reparirati, ugraditi led osvetljenje i postaviti ih na opštinskim parcelama na zaobilaznici i unutrašnjosti grada Budve.

Takođe, Mediteran Reklame doo je postavilo i tri nova beklajta - na pozicijama na Zavali i ulici Filipa Kovačevića.