Objavljeno (11-May-2021)

Pejović izabran za v.d. direktora Mediteran reklama

Pejović izabran za v.d. direktora Mediteran reklama

Ivan Pejović imenovan za vršioca dužnosti izvršnog direktora "Mediteran reklame"

Ivan Pejović rođen je 25.10.1981. na Ctinju. Završio je fakultet za poslovni menadžment u Beogradu, od 2008. do 2021. radio je  u Mikrokreditnoj Finansijskoj Instituciji "Alter Modus" na poziciji Viši kreditini savjetnik za pravna i fizička lica. uperiodu od 2017. do 2019. bio je na poziciji predsjednika savjeta JU Muzeji i galerije budve. Na funkciji v.d. izvršnog direktora DOO "Mediteran reklame" imenovan je 01.04.2021. godine. Za članove Odbora direktora preduzeća imenovani su Đuro Zec, Miodrag Radonić, Milena Kažanegra, Ivana Rebić i Stevan Midorović.